Make your own free website on Tripod.com

Hajiagha Artist

Poetry 2
Home | Iran | Poetry | Poetry 2 | Poetry 3 | Poetry 4 | Poetry 6

Enter subhead content here

حسین حاجی ا قا
می ترس اگر تو را صدا بزنم بشکنی
این قلب ظریف تو طاقت غم ندارد
من اگر سوختم بدان جهت بود که
دیگرانی سوختند برای من
ای ظریف با خرد بدان
در درون این معما رمزی است
که معنای درد و عشق دارد
عشق بر آتش نشیند
خاک را خاکستر کند

مرگ ضربه میزند
بر پیکر بی جانم
از خویشتن می پرسم
قصه شیرین و فرهاد را
و بر پیکره سنگی حوادث
می کوبم صبر را شاید
بریزند این دیوار های بلند
با قطره به دریا می ریزد جانم
هنوز این ماهی تشنه
راه درازی دارد تا به پایان عمر خود
چه غمگین هستند ستارگان این شهر
و چه ابری است وجدان آدم هایش
از کلاغی می پرسم
جرمت چه بود ای بدبخت
که رو سیه شدی
با خنده گفت همه در صید قناری ها مشغولند
پس من آسوده غار غار می کنم
از درخت سرو بلندی پرسیدم
چه قامت بلندی دارد
آنقدر ترسید و در خوابش
تبر را ترسیم کرد و من را در سکوت جنگل
​با معمائی تنها گذاشت

به فراوانی لحظه ها لگد می زنم
از بخت بد می گریزم و
همیشه آویزان خیال خوشی هستم
شاید روزی بتوان عاشق شد
در این شوره زار غربت
شاید روزی سرو من هم
در باد رقصید و عشوه ها کرد
شاید روزی خاکسترم را باد برد
تا در سرزمین گرم ایران
فریاد زند ای وطن
نمی دانی درد غربت را
نمی فهمی تنهائی را
چون درختی در کویر
هر روز چشم بر رهگذری دارم
حاجی اقا

پنجره خسته شد از مردی که هرروز
در پشت ان انتظار رسیدن بهار را می کشد
پس چرا بهاری نیست
تا با بارانش بشوید
اشکهای مان را
این زمستان بس سخت است
ای کاش در پیاله درویش زمان
اش گرمی بود برای کودکان فقیر
خسته گی های من و تو تا کجا خواهد رفت
پس بهار را با همه وجودمان صدا بزنیم
شاید قهر خداوند با نغمه های پرندگان بهاری
زندگی را رنگی خوش بنوازد

هیچ کس نیست در این فاصله ها
دل آدم را بندی بزند با رگ عشق
به شهر مردگان شیک پوش
نمی بینم احساسی به غیر از تنهائی
قسم خوردم بگویم شعر هایم را در خون
که خونی نیست در رگ های این شهر
چوفریادی زدم بربام آدم ها
همه در خوب بودند
و این فریاد هم چنان یک فریاد است ....


خسته بودم زتمنای دلم
خطا بود این عشق اولم
به خود طعنه می زنم که چرا
این تیر باراول خورده به خطا
هرچه درخود داشتم به کاربردم
بار دیگرهم درعشق خطا کردم
هرگز ندانستم که چرا خانه خرابم
به عشقی رویائی گفتار سرابم....


در فراق عشق حضوری
درد در سینه دارد مرد تنها
خویشتن را می پرسد
تو انگاری همه خوب رویان در خوابند
کسی مرد را نمی پرسد
چه شد داستان عاشقی
درد مجنون و گل آرزو
سرخی لبان تازه عروس خجالتی
دلم می گیرد از این زمان
بوی سیگار و مشروب از دهان پری رویان می آید
فقر فرهنگی آدم غنیمت جنگی
جامعه سرمایه داری است
چاره ای نیست
مرد باید غمگین باشد و در انتظار ظهور
زمان زمان بدی است
میمون ها هم در باغ وحش مثل آدم ها سیگار می کشند
کسی شعری نمی گوید
فرهنگ ما بی خردی مااست
و شعر هایم درد جان سوز یک مرد است ....


باد پشت پنجره می وزد

پرنده کوچک امید به دانه ای دارد
با نوک ظریفش پنجره را می کوبد
اما مردم در خوابند
پای ماهواره ها چرند می زنند
کلاغ سیاه بدجنس ترسید
سهم سیاهی خود را پرنده کوچک ببرد
با منقار زشت خود
پرده کوچک را پاره پاره کرد
خون پرنده بر شیشه نشست
کلاغ نادان سعی کرد جنایت خود را پاک کند
امارنگ سیاهش به نبض خون پرنده نشست
متهم به قتل قناری
غار غاری بلند سر داد تا در کمین
پرنده کوچک دیگری بنشید ....


مراقب باش ای برادر
که گرگ ها درکمین اند
به شب در فکر تاراج این سرزمین اند
مصدق در تبعید جان داد
تا این حکایت نا تمام ماند
مراقب باش ای خواهر
این مار خوش خط وخال
نیش در جان حقیقت دارد
حکایت امروز صدای رنج تبعید است
جنگ و ویرانی و قتل
آدمیت را به مرگ هم می خواند
قصه این مردمان خوب
سرزمین نعمت و بخشش
به غارت می برند زیر نام آزادی
چرا دیگر نفهمیدم نیازم را
حقوق سرزمینم را
مراقب باش ای روحانی
که این پلنگ تیز دندان
جگر خوار است و در مرگ حقیقت
می رقصد با گرگ های بیابانی
مراقب باش ای دانشجو
چه نفرین خطاهای من و تو
مادرم ایران را بیمارتر خواهد کرد
مراقب باش هم وطن
به مرگ خود چنگ مزن
در زمان رقص مار های بیابانی
نوشتم شعر خود را تا بدانند
فانوسی هستم در تاریکی ....


زندگی پاداش خداوند عظیم
نام او است رحمان و کریم
قبله هر انسانی قلب اوست
قلب هر انسانی دریاد اوست
روز وشب ذکر خداوند با توباد
ای ایرانی امیدم نام تو پاینده باد
سرزمین ات سبزو خرم باشد
ایمان ات به راهت محکم باشد
داری د شمنان نامرد و پلید
تا تورا خنجرزنند همچویزید
پس بدان تنها راه پیروزیت
باشداتحاد و صبر امروزیت
می نویسم پندی من از این راه دور
من نگویم همچوغرب حرف های زور
منطق ما دین و انسانیت است
درعوض اینجاآغاز حیوانیت است
آدمی با خوی زیبا دیدن اش
خود اسیر هوای نفسانی اش
چشم می پوشاند عقل مرد را
نامردان اسارت می برند زن را
در پایان شعر طنز الود من
از خودت کمتر من ها دم مزن....

بازخسته شدم زدست این خانه دل
افسره شدم زخوداز این حاصل دل
در کوی رفیقان و خوب رویان زمان
من هیچ ندارم زخود و این ناله دل ....

به فردای فرداه ها سوگند خواهم خورد
که فردا باز هم من در خوابم
به خرس های قطبی سوگند
که من خوش خواب ترین عالم خواهم شد
فقط با من بگو ای عزیزم ای یارم
سریال بعدی ماهواره ها در مورد چیست
به نقش بیدار ذهن کودکانه
ندارم من نشانی از این خانه
فقط با من بگو لالائی را
داستان قشنگ کودکی را
به ضرب شعرم تا رقص این انجام
می نویسم درد را آرام آرام
حکایت زین زمان خواب و بیداری
چه می دانند آدم ها رنج هوشیاری
به نیما و ارژنگ و هدایت
کجا از تو کنم امشب شکایت
که بند بند شعر امروز
حکایت ها از این افسردگی دارد
بخواب ای نقش ساده
بخواب تا مثل تاریخ
بمانی در بند خواب خویش

قسم به ناله های کودکان مسلمان
بخوانم شعری زد درد
که دل ها بشکند و اشک ها نشیند بر گونه هایت
قسم به خون کودکان مظلوم مسلمان
بپرسم قطره قطره در دامن جنایت کاران
که این بدن کودک ظریف چرا
زیر این شمشیرهای براق قطعه قطعه می شود
تا لبخند شادی نشاند بر گونه های غربی ها ی هوس ران
گفته بودم در خوابی تو ای برادر . تو ای خواهرم
نفهمیدی درد چیسیت مادر کیست و
من قطره قطره آب شدم زیرهجوم
شعرهایم که من را به هم می ریزند
تا بدانی کودکی در خون قتل عام کین شد
ومن باز
فریاد زدم ای آدم ها
می شوند پر پر عزیزان خدا
باز ندانستی و پرسیدی زمن
مرغ و گوشت گران است و گران است و گران.....
ترسیدم از تو از افکارت از رفتارعجیبت
در خود فرو رفتم مثل آب در کویر خشک
ماندم حیران زین بشر
تا کودک مسلمانی امشب مانند
مرغی سربریده شود
و جشن تولد کودک غربی را به تو
خوراک ماهواره ها کنند

فاجعه در راه است ای آدم ها
به خود آئید و بیا ندیشید
که فردا زندگی سخت تر است
برخیز و بزن ساز محبت را
بساز پل های ویران عشق
که با خشم نفاق در هم ریخته اند
برخیز. برخیز
که فردا دور است
سقف ویرانت را بساز ای برادر
انتظار را در دخمه دشمنانت نگه دار
نگو نمی شود بهانه نگیر ...یاعلی ...برخیز
تو خود خواهرم مادر ایرانی
برخیز که فردا زمانه سخت تری خواهید داشت

تو پرسیدی من را بنویسم
شعری پر از درد و غم
من نوشتم مهاجر
وقتی به تو می رسم
نپرس این خسته را چه حالی دارم
بخوان درد را در چشمانم
ای هموطن زیبا اندیش
نپرس مرد را چه داری در پشت
بخوان رنج را در شانه های خمیده من بدان
جائی که فریاد آدم ها می میرد
در کنار آسمان خراش ها یش
من را نپرس هرگزز شاملو و سهراب و نیما
سکوت کن عزیز برادر
تا این تن رنجورم لحظه ای احساس امنیت کند

برادردر خون
ترکش در قلب
سایه خسته نخل ها
غرش تانک ها
من در شبی اسیرم
پیراهن خونین برادر
هنوز مرطوب است
تهران نفسم می گیرد
جراحی دماغ ده میلیون
تهران آلوده صدای دلخراش فقر
من و پیراهن خونین برادر
چرت زدن پای ماهواره
زیر سایه های نخل ها بمب شیمیای
نفس نفس برادر مرگ دل خراش برادر
من فرار از خودم سر در زمان عشق کوبیدن
مردم خال کوبی قمه کشی
خسته در اینجا زنی در کافی شاپ بی خانه مان است
آخر زمان برادر ترکشی درقلب
پیراهنش گلگون
من خسته ام
مونترال کانادا

زمین را شخم خواهم زد با این قلم
تا همه اسطوره های تاریخ برخیزند
برای نجات تو
فریاد خواهم زد
تا بدانند مردی هنوز ایستاده است
در سرزمین قشنگ آرزو ها
نا ممکن هم ممکن شود

بدان که هر روز می رقصد باتو خاطراتم
این تیر انداز ماهر می زند
نامرد بر این قلب
دیگر جانی ندارم تا فریاد بزنم
مکانی که ایستادن مرد معنای بدی دارد....


Enter supporting content here